Çocuk Bilim Atölyeleri
Gökyüzü Atölyesi

Süre: 11 Hafta
Başlangıç Tarihi: 16 Ekim 2021 Cumartesi
Periyod: Her Cumartesi / Saat 10.00 – 12.00 arası
Yaş Aralığı: 9 – 12 Yaş
Kontenjan: 15 Çocuk

Ücret: 11 Hafta için 600 TL
Yer: İnsan Manzaraları Salonu
Ayrıntılı Bilgi ve Ön Kayıt: 0232 46 444 46 / 0505 787 54 56

Gökyüzü Atölyesi’nde, 9 -12 yaş grubundaki çocuklarımızla birlikte bilim insanlarının gözünden gökyüzüne ve gök cisimlerine bakıyoruz.

Bilimsel yöntem ve teknikler göz önünde bulundurularak hazırlanan atölyelerde, ayrıntılı bir sunumun ardından konuyla ilgili uygulamalı etkinlikler yer alıyor.  

Böylece  çocuklarımız bilimin doğrudan uygulayıcısı olarak doğayı, gökyüzünü, yıldızları keşfetmeye kendilerinin yaptıkları modeller ile başlıyorlar.

Evrenin oluşumundan, evrenin oluşturduğu gök cisimlerine ve Gökyüzünü gösteren telefon uygulamalarına kadar ayrıntılı olarak öğrenebileceğiniz bilgileri bu atölyede bulabileceksiniz.

Program

     1. Hafta: Büyük Patlama 

Teorik Anlatım: Evrenin oluşumunu açıklayabildiğimiz en geçerli teoriyi anlayalım.

Pratik Uygulama: Büyük patlama ve evrenin genişlemesinin canlandırılması

     2.Hafta: Maddenin Evrimi 

Teorik Anlatım: Maddenin en küçük yapı taşını ve maddenin temel bileşenlerini tanıyalım. Yıldızlara bakarak atom altı parçacıklardan moleküllere uzanan maddenin evrimini öğrenelim.

Pratik Uygulama: Atomlardan elementler oluşturma

     3.Hafta: Takımyıldızları ve Görselleri

Teorik Anlatım: Takımyıldızlarına detaylı bakalım. Yıldızların isimlendirmeleri ve özelliklerini öğrenelim.

Pratik Uygulama: Farklı takımyıldızlarının ölçekli olarak çizimi ve takım yıldızı oluşturan yıldızların uzaklığına göre ölçekli modelinin yapımı

     4.hafta : Göksel Hareket 

Teorik Anlatım: İzmir enleminde bulunan gözlemcinin gök küredeki takımyıldızları bulma becerisi kazandırmak amaçlanmaktadır.

Pratik Uygulama: Usturlap Yapımı (Eski zamanlarda gökcisimlerin özellikle yıldızların ve gezegenlerin konumunu belirlemek için kullanılan bir mekanizma)

     5.Hafta: Gökyüzü takip uygulamaları 

Teorik Anlatım: Uygulamanın kullanımı

Pratik Uygulama: Güneş ve gezegenlerin takib.

     6. Hafta: Teleskopla Gökyüzü Gözlemi

Teleskop yardımıyla güneş sistemimizdeki gezegen ve bu gezegenlere bağlı uyduların gözlemlenmesi 

     7.Hafta: Yıldızlararası ortam ve Uzay 

Teorik Anlatım: Yıldızlararası ortamda bulunan gaz ve tozlardan oluşan gökyüzü kataloglarındaki mega yapıları inceleyelim.

Pratik Uygulama: Tayfölçer Yapımı. Yıldızların kimyasal özelliklerini belirlemeye yarayan basit bir tayfölçer yapımı

     8.hafta : Güneş Sisteminin Oluşumu 

Teorik Anlatım: Güneş ve gezegenlerin oluşumu hakkında detaylı bir sunum

Pratik Uygulama: Ölçekli gezegen modeli. Büyüklüklerine göre ölçeklendirilmiş Güneş sistemindeki tüm gezegenlerin üç boyutlu yapımı

     9 Hafta: Gezegenlerin Evrimi 

Teorik Anlatım: Gezegenler, uydular ve mevsimlerin oluşumunu öğrenelim.

Pratik Uygulama: Asteroid Yakalama (Güneş sisteminin ilk zamanlarında öncül gezegenlerin başına gelen bombardımanın canlandırılması)

     10.Hafta: Yıldızların İç Yapısı ve Çift Yıldız Türleri ( 18 aralık )

Teorik Anlatım: Yıldızların evrimi ve iç yapılarındaki kimyasal ve fiziksel içerikleri öğrenelim.

Pratik Uygulama: Gerçek ışık eğrilerini inceleyerek yıldızlarının büyüklüklerinin karşılaştırılması.

     11.Hafta: En Hızlı Dönen Yıldızlar ( 25 aralık )

Teorik Anlatım: Çöken veya patlayan yıldızların kalıntılarının oluşturduğu kütle çekimsel ve manyetik alanları inceleyelim.

Pratik Uygulama: Dönme hareketi ve açısal momentumun etkilerinin deneysel olarak canlandırılması.

 

ÇOCUK ATÖLYELERİ BAŞVURU FORMU

  • Başında sıfır kullanmadan girin
  • GG eğik çizgi AA eğik çizgi YYYY

Bir Öneri

Aralık’ta Her Salı: Sokrates’in Savunması