EDEBİYAT ATÖLYELERİ
Kara Roman Atölyesi

Kara Roman Atölyesi için yeni kayıt alınmamaktadır. Sayfanın altında yer alan ön başvuru formunu doldurursanız, yeni dönem açıldığında telefonla aranıp bilgilendirilebilirsiniz.

Kara Roman Atölyesi

Atölyenin amacı, polisiye edebiyatın bir türü olan kara romanın doğumunu sağlayan tarihsel, ekonomik ve toplumsal koşulları irdelemek, kara roman yazarlarını ve yapıtlarını tarihsel koşullara göre incelemek, kara roman yazım teknikleri konusunda katılımcıları bilgilendirmektir. Bu çerçevede yabancı ve yerli yapıtlar karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır. Katılımcılardan kara roman tekniğine uygun kısa hikâye yazmaları istenecektir.

Atölyenin yürütücüsü Suphi Varım, ekonomi doktorudur. Yöneticilik ve öğretim üyeliğinden oluşan mesleki yaşamını 2009 yılında bıraktığından beri polisiye roman yazmaktadır. Basılan kitapları şöyledir: Thule Büyücüsü, Düello, Kâbus, Gölge, Karanlıkta İki Ceset, Dedektif Çırağı, Simirna Kızılı, Karanlığımın Kızıl Geçidi, Sokratis’in Oyunları, Sokratis Ölülerin Peşinde, Sokratis ve Cinler, Sokratis ve Siyahlı Kadın, Sokratis Ölüler Şehrinde. Karanlıkta İki Ceset romanı Yunancaya çevrilmiş ve Atina’da yayımlanmıştır. Ayrıca Yunanistan’da yayımlanan Balkanoir polisiye antolojisinde bir öyküyle yer almıştır.

Atölyenin içerik akışı, Polisiye roman kavramı; polisiye romanın genel tarihçesi ve polisiyenin ekonomipolitiği; kara roman kavramı ve kara romanın doğumu; kara romanın klasik dönemi; Batı dünyası ve Türkiye açısından modern kara roman; kara romanın ekonomipolitiği ve kara romanda ideoloji; kara roman yazım tekniği; metinlerin değerlendirilmesi olarak belirlenmiştir.

Kara Roman Atölyesi, NHKM’de yürütülen film yapım, sanat tarihi ve tiyatro atölyeleriyle, kimi ortak ders, panel ve uygulamalarla bütünleştirilecek, NHKM’de süregiden kültür sanat faaliyetlerinin parçası haline getirilecektir.

Yürütücü Suphi Varım

Atölye periyodu Haftada 1 gün / 2 saat

Program

1. Hafta: 
Polisiye roman kavramı, polisiye romanın genel tarihçesi ve ekonomipolitiği.
2. Hafta: 
Kara roman kavramı ve kara romanın doğumu, kara romanın klasik dönemi, kara romanın ekonomipolitiği ve kara romanda ideoloji.
3. Hafta: 
Kara roman yazım tekniği (kurgu, karakter, suç, toplumsal altyapı, ilişkiler vb)
4. Hafta: 
Metinlerin değerlendirilmesi

 

EDEBİYAT ATÖLYELERİ BAŞVURU FORMU

  • Başında sıfır kullanmadan girin
  • GG eğik çizgi AA eğik çizgi YYYY

 

Bir Öneri

MÜZİK ATÖLYELERİ
Ritim Atölyesi

Ritim atölyesinde katılımcılar eğitmen eşliğinde grup olarak vurmalı çalgılarla ritim üzerine çalışacaklardır.   Atölyede, katılımcıların ritim …

X
X
X
X