Edebiyat Atölyeleri

 

Şiir Okulu

ŞİİRİN UYGULAMALI KALBİ

Şair ve yazar Halim Yazıcı, dergiciliğin yanı sıra kültür alanındaki birikimi ve tecrübesi ile bizi şiir ve şiir kültürü üzerine düşünmeye, şiirle ilgili aklımıza gelebilecek her konuda düşünüp yorum yapmanın tüm kapılarını zorlamaya çağırıyor. Cazın aksak ritimlerini çağrıştıran bu yüksek oktavlı çağrıya kulak verecek olursanız, Şiirin Uygulamalı Kalbi oturumları ile gerçekten de yaşayarak, duyumsayarak, uygulayarak, yorumlayarak ve tartışarak şiirin tam kalbine temas edeceksiniz.

Yürütücü: Halim Yazıcı

ŞİİR TARİHİNDEN KESİTLER

Ressam, şiir yorumcusu ve eleştirmen Cevdet Yüceer, şiir tarihi konusundaki hâkimiyetinin itici gücüyle, Şiir Ağacı oturumları süresince bizleri, yeryüzündeki ilk şiir örneklerinden, Antik Yunan, Eski Mısır, ortaçağ Avrupası, Anadolu’daki ilk örneklere, oradan da günümüze uzanan keyifli bir tura çıkarıyor. Resim ve tiyatro başta olmak üzere diğer disiplinlerde de duraklara uğradığımız, şiir eksenli bir yolculuk bu.

Yürütücü: Cevdet Yüceer

ve

ŞİİR VE TARİHSEL BİLİNÇ

Şiirin tarihsel bilgisini bilimsel düşünce düzeyine ulaştırabilmenin, yüzyıllar, binyıllarla ölçülen, bitmez tükenmez gibi görünen olguları, akılcı bir yorumla özümsemenin peşine düşen yazar ve şair Engin Taş; şiiri, ateşini tarihten alan bir aydınlanma aracına dönüştürüyor ve aklın yol göstericiliğinde bir anlamlandırma çabasına girişiyor. Şiir ve tarihsel bilinç aracılığıyla, aklı devreden çıkarmadan, günümüz şiirini daha iyi anlayabilecek, geleceği daha iyi görebileceğiz.

Yürütücü: Engin Taş


ŞİİRLİ ZAMAN MAKİNESİ

2000 kuşağı şair ve yazarlarımızdan olan Erkan Karakiraz ile Güney Solak, katılımcılarla birlikte Şiirli Zaman Makinesi’ne doluşup, şiirin geçmişinde, bugününde ve hatta geleceğinde dolaşacaklar. Şiirde zaman sıçramaları, karadelikler, solucan delikleri, paralel evrenler, zaman yolculukları, zamansızlıklar ve zamanın durduğu anlar sizi bekliyor! Kemerlerinizi sıkı bağlayın ve keyfini çıkarın.

Yürütücüler: Erkan Karakiraz ve Güney Solak

Başlangıç ve Dönem: 1 Kasım 2016 – 7 Mart 2017
Periyod: Salı günleri 19:00 – 21:00

Yazarlık Atölyesi

Yazarlık Atölyesi, edebiyat metinlerinin temel dinamikleri ve kurmaca teknikleri üzerine uygulamalı bir program olarak planlanmıştır.

Atölyenin amacı, katılımcıların yazma eylemi ve süreciyle ilgili formasyonunu yükseltmek; kurmaca deneyimlerine eşlik etmek ve üretimlerinin karşılıklı tartışmalarla gelişeceği bir edebiyat ortamı sunmaktır.

Başlangıç ve Dönem: 22 Ekim 2016 – 14 Ocak 2017
Periyod: Cumartesi günleri 17:00 – 19:00 arası
Yürütücüler: Suphi Varım, Deniz Sözüak

Okuma Atölyesi

Edebiyat okuma atölyesinde bu dönem, cumhuriyet dönemi Türk edebiyatında “insan”ın izini sürüyoruz.

Sait Faik’te çevresiyle sürekli etkileşim halinde olan, Rıfat Ilgaz’da içinde bulunduğu koşullar ne olursa olsun direngenliğini koruyan, Vedat Türkali’de dünyayı değiştirme çabası içinde derinlemesine sorgulayan “insan” ın…
yani patronun karşısına çıkıp da “bak beyim sana iki çift lafım var” diye söze girebilecek kadar cesur ve özverili Yaşar Usta’ların…
nasıl olup da günümüz edebiyatında afilli afilli dolaşan bir büyük insansızlığa, ıssızlığa evrildiğini tartışacağız.

Güçlü edebi eserlerin çoğunda olduğu gibi oturumlarımızda zaman zaman edebiyatın da sınırlarını aşarak, toplumsal koşullar, sosyolojik değişimler, kültürel ve siyasal dönüşümlerin ışığında edebiyatımızda değişen birey ve insan algısını inceleyeceğiz.

Başlangıç ve Dönem: 20 Ekim 2016 – 18 Mayıs 2017
Periyod: Perşembe günleri 19:00 – 22:00
Yürütücüler: NHKM Edebiyat Okuma Topluluğu

EDEBİYAT ATÖLYELERİNE BAŞVURU FORMU

Bir Öneri

Müzik Atölyeleri

Müzik atölyelerimizin kapsamını öğrenmek, detaylar hakkında bilgi almak ve ön kayıt formunu doldurmak için sayfasına gidebilir, buradan form aracılığıyla sormak istediklerinizi de iletebilirsiniz.

X
X