Aydınlanma Atölyeleri

Aydınlanma Atölyeleri, Nâzım Hikmet Kültür Merkezi – İzmir’in yeni dönem atölye programıyla “Merhaba” diyor…

Aydınlanma Atölyeleri’nde her geçen yıl eğitim müfredatından biraz daha çıkarılan ve artık penseye de benzetilen evrimi tartışıyoruz; genetikçiler, biyologlar, biyomühendisler ve hekimlerle birlikte; hiç çekinmeden ve enine boyuna.

Öte yandan Aydınlanma Atölyeleri hepimizin merakını çeken ve aslında tepetaklak duran felsefe konularına düşünce tarihi ile dalıyor. Ama ayakları üzerine dikmek için. Mümkünse hep beraber. Antik Yunan’dan Hegel’e, Marksizm’den geçen yılın popüler Sapiens kitabına diyalektiğin peşinde günümüzün toplumsal düşüncesini ele alıyoruz.

Günümüzün toplumsal düşüncesini ele alıp günümüz toplumunun zihin dünyasına bakmamak olur mu? “Kitleler kandırılır mı? Kitleler neden diktatörleri sever? Her şey bir yanılsama mı?” gibi sık sorulan ama pek dile getirilmeyen yaygın inanışları anlamak, yanıtlarını aramak için psikopolitik atölyesinde bir araya geliyoruz. Freud kuramından yola çıkarak Wilhelm Reich’e, Eric Fromm’a, Batı Avrupa Marksizmi’ne ve Lacan’a uğruyoruz. Deyim yerindeyse işçi sınıfını divana yatırıyoruz.

Atölyeler katılımcılarından aktif katkı da bekliyor. Çünkü okuma programları, filmler, müze ziyaretleri, tartışma toplantıları da atölyenin temel birer parçası. Bu okuma programları ve etkinliklerle evrim kuramının en güncel tartışmalarından psikanalizin temel metinlerine, diyalektik materyalizmin yeniden önem kazanan yönlerine bakmak, beraber okumak ve birlikte üretmek de mümkün olacak.

Aydınlanma Atölyeleri gittikçe karanlığa gömülen bir ülke, bir dünyada karanlığı anlamaya ve tıpkı logosunda olduğu gibi renk renk aydınlatmaya çağırıyor.  

Atölyelere Kimler katılabilir?
Evrim, psikanaliz ve felsefeye ilgi duyan, ülkenin ve dünyanın gidişatından hoşnut olmayan herkes.

 Evrim Atölyeleri

Evrim Müfredata Sığmaz | Evrim ve İnsanın İnsan Olması Üzerine Sekiz Ders

KONTENJANIMIZ DOLMUŞTUR. İLGİNİZE TEŞEKKÜR EDERİZ

Doğa. Doğa ve insan. Homo Sapiens.

İnsanlığın doğayı kavrayışı, binlerce ve binlerce yılın sonunda Charles Robert Darwin tarafından sistematik hale getirildi. Öncesi bir başkaydı. Sonrası da bir başka oldu. Günler geçti ve geldik bu güne. Embriyoloji, genetik, anatomi, paleontoloji gibi bilim dalları hem evrim bilgisinin hem de bilimin ilerlemesine öncülük etti.

Evrim teorisinin bütün kanıtlarına rağmen bugün hâlâ toplumdaki tartışmalar sürüyor. Modern evrimsel biyoloji, ilgi çeken birçok yeni bilgi ortaya çıkarırken günümüz gericiliği ile de karşı karşıya geliyor.

Evet, evrim sürüyor; ama evrim karşıtlığı da saldırganlaşarak sürüyor.

Bir yandan da Evrim Teorisi, toplumsal eşitsizliklerin, örtülü ya da açık savaşların, yıkımların devam etmesi için sosyal Darwinizm, ultra-Darwinizm, evrimci psikoloji gibi ideolojilere sözde bilimsel kılıflar uydurmak için kullanılıyor.

İşte tam da bu nedenlerle Aydınlanma Atölyeleri’nde müfredattan çıkarılan ve penseye benzetilen evrimi masaya yatırıyoruz, hemen her yönüyle. Hep beraber.

Bilimde yöntem ve neden evrimi savunuyoruz? | Yaşam nasıl başladı? İnsan nasıl evrimleşti? + Ege Üniversitesi Tabiat Tarihi Müzesi ziyareti | Evrim düşüncesinin tarihi | Evrimin Dayanakları | Evrimin mekanizmaları: Çeşitlilik ve doğal seçilim | Sinir sisteminin ve beynin evrimi | Evrim Sürüyor: Epigenetik ve diğer mekanizmalar

Başlangıç ve Dönem: 16 Ekim 2017 – 11 Aralık 2017,
Periyod: Her Salı, 18:30 – 21:30
Atölye Yürütücüleri:
Umur Ayaz | Dr.,Biyomühendis, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Ufuk Mert | Dr., Genetikçi
Oğuz Altıngöz | Prof. Dr. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı
Gizem Batı Ayaz | Dr.,Biyomühendis, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

KONTENJANIMIZ DOLMUŞTUR. İLGİNİZE TEŞEKKÜR EDERİZ


Düşünce Tarihi Atölyesi 

Diyalektik Materyalizm Tarihi Üzerine Sekiz Ders

KONTENJANIMIZ DOLMUŞTUR. İLGİNİZE TEŞEKKÜR EDERİZ

Evet! Felsefe, felsefe olarak olmasa bile bir arayış, merak ve düşünce olarak yine gündemde, yine ilgi çekiyor. Mesela, Sapiens kitabı hepimizin ilgisini çekiyor. Nereden gelip nerelere gitmekte olduğumuzu anlamak, bilmek istiyoruz (Öyle değil mi?). Yeri geliyor Aristo mantığına sığınıyoruz, yeri geliyor olan biteni “çok da irdelememek lazım” diyerek kestirip atıyoruz.

Ama nedir gerçekte felsefe? Nedir düşünce? İnsanlık hep aynı biçimde mi düşündü? Aynı düşüncelerle mi uğraştı? Nedir düşünceyi değiştiren? İlerleten?

Eh, kimse artık dünyanın düz olduğunu düşünmüyor mesela (yoksa halen birileri öyle mi düşünüyor?). Ne demişti Galileo: Eppur si muove. Siz kabul etmeseniz de dönüyor dünya. Biz gözlerimizi tamamen kapatsak da değişiyor dünya, düşünce, insan, toplum. Değişiyor. Nasıl? Gelin birlikte araştıralım.

Düşüncenin tarihi maddi hayatın üretiminin tarihi midir? Toplumsal tarih ve üretim tarzları | Platon ve Demokritos karşılaştırması | Aristoteles ve İskenderiye Kütüphanesi | Ortaçağ: Skolastik Düşünce ve Aydınlanma Çağı | Alman Düşüncesi: Hegel, Feuerbach ve Marx | Marksizm: Bilimsel sosyalizmin doğuşu | Rus materyalizmi ve Herzen | Lenin ve ampiryokritisizme karşı diyalektik

Başlangıç ve Dönem: 14 Ekim 2017 – 12 Aralık 2017,
Periyod:
Her Cumartesi, 16:00 – 19:00
Atölye Yürütücüleri:
Tülay Gül | Araş. Gör., Ege Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi
Gökay Sonkur | Yayıncı

KONTENJANIMIZ DOLMUŞTUR. İLGİNİZE TEŞEKKÜR EDERİZ

 


Psikopolitik Atölyesi 

Güncel Toplumsal Hallerimiz Üzerine Sekiz Ders

Bu atölyenin amacı psikanalizin temel metinlerinden yola çıkarak güncel toplumsal durumlar üzerine devrimci, politik bir bakış geliştirmektir. Bu çerçevede öncelikle politik psikolojinin ilk kitabı olarak kabul edilen Gustave Le Bon’un Kitlelerin Psikolojisi okunacak ve incelenecektir. Daha sonra psikanalitik teorinin nasıl ortaya çıktığını incelemek için Sigmund Freud’un hayatı, zihin işleyişine dair öne sürdüğü tezler tarihsel sırası içinde karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır.

İzleyen iki oturumda, Freud’un toplumsal olanla ilgili düşüncelerini sistematize ettiği kitaplar okunacak ve incelenecektir. Marksizm, sosyalizm mücadelesi ve psikanalitik teori arasında erken dönemlerden günümüze kadar süregiden kesişmeler, arayışlar ve gerilimler ise iki oturumda incelenecektir.

Marksizm ve psikanaliz tartışmalarının güncel yansımaları, Zizek üzerinden ele alınacaktır.

Atölye günümüz Türkiye’sine ve dünya siyasetine, toplumların otoriter yönelimlerine dair tartışma ile sona erecektir.

Sınıf mı kitleler mi? Toplumsal psikolojiye giriş | Sigmund Freud: Hayatı ve Teorisi (Yaşadığı dönem, hayatı ve teorisinin karşılaştırmalı anlatımı) | Freud ve Toplum I: Kitle Psikolojisi ve Ego Analizi | Uygarlığın Huzursuzluğu | Freud ve Toplum II: Totem ve Tabu – Musa ve Tektanrıcılık | Marksizm ve Psikanaliz I: Erken dönem arayışları – Reich, Fromm | Marksizm ve Psikanaliz II: Yakın dönem arayışları – Batı Solu | Lacan ve Zizek: Simgeler, arzu ve imkânsızın toplumu | Güncel Türkiye, Dünya ve Toplum psikolojisi

Başlangıç ve Dönem: Kasım ayında ilan edilecek 
Periyod: Her Çarşamba, 18:30 – 21:30
Atölye Yürütücüleri:
Tolga Binbay | Psikiyatrist
Ceren Doğan | Psikolog
Endam Köybaşı | Psikiyatrist


AYDINLANMA ATÖLYELERİNE BAŞVURU FORMU

Bir Öneri

Dil Atölyeleri

Dil atölyelerimizin kapsamını öğrenmek, detaylar hakkında bilgi almak ve ön kayıt formunu doldurmak için sayfasına gidebilir, buradan form aracılığıyla sormak istediklerinizi de iletebilirsiniz.

X
X